Siirry sisältöön

Kourajoki/Palojoki

Kourajoki/Palojoki

Kourajoki, joka myös Palojokena ja Pallojokena tunnetaan, saa alkunsa Loimaan Orisuolta. Joki virtaa Punkalaitumen Kanteenmaan sivuitse ja jatkuu sitten Huittisten ja Loimaan Alastaron rajajokena.Tämän jälkeen se kulkee kappaleen matkaa Alastarolla Loimaalla ja Huittisten Vampulassa, jossa siihen yhtyy Loimaalta Murronjoki eli Alainenjoki. Huittisissa joki virtaa pitkin entistä Vampulan ja Huittisten rajaa ja laskee sieltä Loimijokeen.

Kourajoki on 45 km pitkä ja sen valuma-alue on 242,77 km²

Kourajokea on viimevuosina ennallistettu Pajojoen ja Kukonharjan kylien alueella. Jokeen rakennettiin pohjapatoja ja ruopattiin Kukonharjan ja Palojoen siltojen kohdilta.Toimenpiteellä saatiin veden pinta nousemaan ja virtaus paranemaa ja näin ollen virkistyskäyttö lisääntymään

.